Dasar Toleransi Sifar : Memupuk Hormat

Dasar Toleransi Sifar : Memupuk Hormat

Dasar Toleransi Sifar Kami

Di Malaysian Pest Control Sdn Bhd, kami komited untuk memupuk budaya saling menghormati dan bermaruah. Kami mematuhi sepenuhnya dasar toleransi sifar berkenaan sebarang bentuk gangguan di tempat kerja kami, merangkumi interaksi dengan pekerja, pelanggan, pembekal dan semua pihak berkepentingan yang lain. Dasar ini mengecam dengan tegas semua bentuk gangguan, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  1. Gangguan Lisan: Ini termasuk sebarang penggunaan kata-kata yang menghina, penghinaan atau bahasa yang merendahkan.
  2. Gangguan Bukan Lisan: Tindakan seperti gerak isyarat atau ugutan fizikal yang mewujudkan persekitaran yang tidak selesa atau bermusuhan.
  3. Gangguan seksual: Pendahuluan seksual yang tidak diingini, permintaan untuk mendapatkan bantuan seksual dan kelakuan seksual lain yang tidak sesuai.
  4. Diskriminasi: Sebarang layanan prejudis berdasarkan kaum, jantina, agama, orientasi seksual atau ketidakupayaan.

Sekiranya apabila pekerja kami mendapati diri mereka berada dalam situasi yang mungkin menimbulkan gangguan, ini adalah protokol yang perlu diikuti:

  • Elakkan Pembalasan atau Perbalahan: Jangan terlibat dalam tindakan balas atau perbincangan hangat. Sebaliknya, kekalkan profesionalisme dan ketenangan.
  • Berpisah Dengan Hormat: Jelaskan dengan sopan bahawa interaksi nampaknya membelok ke arah gangguan, yang bercanggah dengan dasar syarikat kami. Akibatnya, anda akan menghentikan perbualan atau pertunangan.
  • Minta Bantuan: Jika perlu, dapatkan campur tangan rakan sekerja atau penyelia lain untuk mengambil alih interaksi.
  • Laporkan Dengan Segera: Semua kejadian gangguan hendaklah dilaporkan segera kepada jabatan atau kakitangan yang berkenaan untuk tindakan sewajarnya.

Komitmen kami terhadap dasar ini tidak berbelah bahagi, dan kami bergantung kepada setiap ahli pasukan kami untuk mematuhi piawaian ini, memastikan tempat kerja yang selamat dan dihormati untuk semua orang.

[Kembali ke rumah]

ms_MYBahasa Melayu